Privacy Policy

Privacy Policy

People’s Bureau B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home

Westzijde 178a 1506 EK Zaandam

Persoonsgegevens die wij verwerken

People’s Bureau B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam contactpersoon en eventueel mobiel nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kamer van Koophandel nummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in hetcontactformulier
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@number4hair.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. People’s Bureau B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit tekunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten, aanbiedingen en acties
 • deelname aan workshops/cursussen/Intensive/salesactiviteiten
 • People’s Bureau B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toeverplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming

People’s Bureau B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van People’s Bureau B.V.) tussen zit. People’s Bureau B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress
 • Afas
 • Mailchimp

Hoe lang bewaart People’s Bureau B.V. persoonsgegevens? People’s Bureau B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor het uitvoeren van diensten wordt persoonlijke data opgeslagen binnen onze BV. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het organiseren van onze workshops/cursussen/Intensive/salesactiviteiten.
Deze informatie wordt niet automatisch verwijderd. Je kunt
via info@number4hair.eu een verzoek indienen om deze persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Uitgesloten hiervan is de data die door ons wettelijk moet worden bewaard ten behoeve van bijvoorbeeld de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

People’s Bureau B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. People’s Bureau B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van People’s Bureau B.V. zijn verbonden. People’s Bureau B.V. kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop deze met jouw gegevens omgaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

People’s Bureau B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. People’s Bureau B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wil je meer informatie over welke cookies er gebruikt worden, lees dan onze cookieverklaring.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn- het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld Google Analytics en/of de sociale media-bedrijven.

Sociale media

People’s Bureau B.V. is op sociale media te vinden, zoals Facebook en Instagram. Wanneer je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. People’s Bureau B.V. volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw sociale media.

Nieuwsbrief

Bezoekers van onze website kunnen zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief die via e/mail wordt verzonden. Als een bezoeker zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief die via e/mail wordt verzonden, kan hij of zij zich te allen tijde met één klik afmelden via de speciale afmeldlink in onze nieuwsbrief. Periodiek worden er vanuit People’s Bureau B.V. mailingen verzonden die nodig zijn voor het informeren over aankomende workshops/cursussen/Intensive/salesactiviteiten en updates over en wijzigingen in de organisatie.

MailChimp

Voor het verzenden van onze digitale nieuwsbrief maakt People’s Bureau B.V. gebruik van het emailprogramma MailChimp. Je kunt je via elke mail die je ontvangt van People’s Bureau B.V. uitschrijven. Voor meer informatie over het privacybeleid van MailChimp kun je hier terecht. People’s Bureau B.V. heeft met MailChimp een verwerkersovereenkomst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door People’s Bureau B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@number4hair.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

People’s Bureau B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

People’s Bureau B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@number4hair.eu.